ORISTAR TUYỂN DỤNG

Trưởng Phòng Sản xuất

 Hạn nộp: 18/03/2023                                        Địa điểm: Hồ Chí Minh

 Mức lương: 18,000,000 - 30,000,000                Số lượng: 01

Trưởng Phòng Đào Tạo

 Hạn nộp: 04/03/2023                                        Địa điểm: Hồ Chí Minh

 Mức lương: 21,000,000 - 25,000,000                Số lượng: 01

Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh - Sale Executive

 Hạn nộp: 28/02/2023                                        Địa điểm: Hồ Chí Minh

 Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000                Số lượng: 01

Trưởng Phòng Chuyển Đổi Số

 Hạn nộp: 06/03/2023                                        Địa điểm: Hà Nội

 Mức lương: Thỏa  thuận                                     Số lượng: 01

Nhân viên Kinh Doanh - Hàng Nhiệt Luyện

 Hạn nộp: 28/02/2023                                        Địa điểm: Hưng Yên

 Mức lương: Thỏa  thuận                                     Số lượng: 01

Nhân Viên QA

 Hạn nộp: 11/02/2023                                         Địa điểm: Hưng Yên

 Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000                 Số lượng: 01

© Copyright 2021 - Oristar