Đồng hợp kim cuộn, C2720 - 1/2H

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

222.910 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

1.63x380.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar