Dây thép không hợp kim mạ kẽm, SWC đường kính

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

69.921 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

1.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar