Nhôm hợp kim thanh chữ nhật, A2017 - T351

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

480.059 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

100.0x120.0x120.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

KT1 KT2 KT3

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar