Nhôm hợp kim cuộn, A5052 - H32

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

163.529 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

1.5x26.0 2.0x600.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar