Nhôm không hợp kim cuộn, A1050 - 0

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

99.810 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

1.5x280.0 1.5x568.0 2.0x250.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar