Nhôm không hợp kim cuộn, A1050 - H14

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

125.999 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.3x600.0 1.5x130.0 1.5x526.0 3.0x40.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar