Nhôm không hợp kim cuộn, A1100 - H14

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

108.154 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

2.0x325.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar