Đồng hợp kim cuộn, C2680 - 0

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

234.064 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.4x600.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar