Đồng hợp kim cuộn, C2680 - 1/2H

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

237.599 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

1.2x600.0 1.6x391.0 1.6x395.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar