Đồng hợp kim cuộn, C2680 - H

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

231.902 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.5x600.0 0.6x600.0 1.0x410.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar