Đồng hợp kim cuộn, C5191 - 1/2H

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

311.531 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.7x400.0 0.7x500.0 0.7x550.0 0.7x600.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar