Đồng hợp kim cuộn, C5210 - 1/2H

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

380.406 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.4x100.0 0.5x300.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar