Đồng hợp kim cuộn, C5210HQ - XSH

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

359.453 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.152x18.5

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar