Đồng hợp kim cuộn mạ thiếc, C2600 - 1/2H

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

268.232 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.64x38.0 0.64x46.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar