Đồng hợp kim cuộn mạ thiếc, C50715 - 1/2H

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

417.529 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.25x63.5 0.25x74.5 0.25x300.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar