Đồng hợp kim cuộn mạ thiếc, KHP109 - R440

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

437.702 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.2x320.0 0.2x350.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar