Đồng hợp kim tấm, Moldmax - HH

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

1.461.476 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

101.6x600.0x2803.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar