Thép không gỉ cuộn, SUS 301 CSP - H

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

163.385 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.25x141.0 0.3x3.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar