Thép không gỉ cuộn, SUS 430 BA

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

89.771 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.4x27.0 1.2x27.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar