Thép không gỉ thanh tròn, M303 EXTRA

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

221.868 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

20.5x3000.0 20.5x3930.0 20.5x3965.0 25.5x3930.0 30.5x3930.0 35.8x3930.0 45.8x3960.0 50.8x3030.0 50.8x3660.0 50.8x3940.0 55.8x3780.0 60.8x3180.0 60.8x3760.0 60.8x3930.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

KT1 KT2 KT3

Mục đích sử dụng

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar