Thép không hợp kim cuộn, SK5

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

135.231 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.2x50.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar