Thép không hợp kim dây, SWC

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

62.084 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.4 0.45 1.5 2.3 2.9

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar