Thép hợp kim thanh chữ nhật, W350 ISOBLOC

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

325.202 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

610.0x1210.0x600.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

KT1 KT2 KT3

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar