Thép không gỉ cuộn, SUS 304 2B

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

225.597 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

3.0x155.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar