Thép không gỉ cuộn, SUS 304 BA

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

100.910 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.3x1220.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar