Thép không gỉ cuộn, SUS 316L BA

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

198.584 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.15x48.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar