Thép không gỉ dây, SUS 304 WPB S - Co

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

120.360 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.9

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar