Trưởng Phòng Sản Xuất


Hết hạn: 18/03/2023

Kỹ năng: Sản Xuất, Quản Lý Sản Xuất, Production Management, Production, Cơ Khí

Ngôn ngữ: Bất kỳ

Thưởng hiệu quả công việc KPI; Thưởng Lễ, Tết (Tết DL, ÂL, 30/4 - 01/5, 02/9, …)

BHXH, BHYT, BHTN theo luật định

Cơ hội thăng tiến, công tác nước ngoài

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

      © Copyright 2021 - Oristar