Thép hợp kim thanh tròn, W302 ISODISC - Áo

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

141.5x3940.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

KT1 KT2 KT3

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar