Thép hợp kim thanh chữ nhật, W360 ISOBLOC - Áo

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

412.472 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

303.0x603.0x2800.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar