Đồng tinh luyện cuộn, C1220 - 0 - Hàn Quốc

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

304.669 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.2x400.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar