Đồng tinh luyện cuộn, C19210 - H - Trung Quốc

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

279.605 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.8x600.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar