Nhôm hợp kim cuộn, A5052 - H32 - Hàn Quốc

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

164.284 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

1.5x26.0 1.0x372.0 1.0x375.0 2.0x600.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar