Nhôm hợp kim cuộn, A5052 - H32 - Trung Quốc

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

105.716 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.6x562.0 0.6x600.0 1.0x330.0 2.5x221.6 2.5x314.5

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar