Nhôm không hợp kim cuộn, A1050 - H14 - Đài Loan

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

101.670 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

1.2x600.0 1.5x580.0 1.5x600.0 1.0x600.0 2.0x600.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar