Nhôm không hợp kim cuộn, A1050 - H14 - Hàn Quốc

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

105.462 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.4x48.0 1.0x565.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar