Nhôm không hợp kim cuộn, A1050 - H24 - Trung Quốc

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

92.764 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.3x600.0 0.4x540.0 0.5x540.0 0.5x570.0 0.5x600.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar