Nhôm không hợp kim cuộn, A1100 - H14 - Trung Quốc

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

2.0x325.0 2.0x343.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar