Đồng hợp kim cuộn, C17200 - 1/2H - Nhật Bản

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.18x12.0 0.3x12.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar