Đồng hợp kim cuộn, C2600 - 1/2H - Hàn Quốc

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.6x610.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar