Đồng hợp kim cuộn, C2680 - 1/2H - Đài Loan

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

237.422 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.4x610.0 0.6x600.0 0.78x610.0 0.8x600.0 1.0x600.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar