Đồng hợp kim cuộn, C2680 - 1/2H - Hàn Quốc

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

221.326 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.1x123.0 0.2x600.0 0.25x585.0 0.25x600.0 0.3x305.0 0.3x600.0 0.4x600.0 0.5x305.0 0.5x600.0 0.6x600.0 0.62x600.0 0.64x610.0 0.7x600.0 0.78x600.0 0.8x310.0 0.8x400.0 0.8x600.0 1.2x600.0 1.3x400.0 1.5x600.0 1.6x600.0 1.0x600.0 2.0x215.0 2.0x310.0 2.0x600.0 3.0x600.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar