Đồng hợp kim cuộn, C5210 - 1/2H - Hàn Quốc

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

382.740 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.15x52.0 0.35x38.0 0.5x290.0 0.5x300.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar