Đồng hợp kim cuộn, C5210 - EH - Nhật Bản

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

516.286 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.1x42.0 0.254x18.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar