Đồng hợp kim cuộn mạ thiếc, KHP109 - R540 - Đức

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

790.210 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

0.2x44.0 0.2x47.0 0.2x50.0 0.2x52.0 0.2x55.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar