Đồng hợp kim dây, C2700 - 1/2H - Đài Loan

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

288.639 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

2.8 3.0 5.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar