Thép hợp kim tấm, K340 ECOSTAR - Áo

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

210.909 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

41.0x102.0x3840.0 41.0x102.0x3850.0 41.0x207.0x4112.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar