Thép hợp kim tấm, M398 MICROCLEAN - Áo

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

2.012.717 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

3.5x1000.0x1735.0 3.5x1000.0x1770.0 3.5x1000.0x2040.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar