Thép hợp kim tấm, S690 MICROCLEAN - Áo

Vui lòng chọn các thuộc tính cần thiết để hiển thị giá

1.189.740 ₫

Giá trên chưa bao gồm chi phí nhiệt luyện

20.5x202.0x3640.0

Phương pháp gia công Bảng tiêu chuẩn

Mặt tiêu chuẩn

Ghi chú

Số lượng

THÔNG TIN CƠ BẢN

© Copyright 2021 - Oristar